St. Petersburg Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi

St. Petersburg Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi nitelikli mühendisler yetiştirmek amacıyla 1832 senesinde kurulmuştur. Bugün 13 bin aktif öğrencisi olan üniversite, 60 ülkeden uluslararası öğrenci ağırlamıştır. Üniversitede 700’den fazla yabancı öğrenci yer alır.

Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından etkin bir üniversite olarak tanımlanan SPBGASU, Rusya'da teknik eğitim alanında en iyi üniversitelerden biridir. Üniversitenin Kalite Yönetim Sistemi, saygın uluslararası kuruluşlar ve ağlar tarafından sertifikalandırılmıştır.

SPBGASU'da eğitim; Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi, Çevre Mühendisliği ve Belediyecilik Hizmetleri Fakültesi, Otomotiv ve Yol İnşası Fakültesi, Ekonomi ve Yönetim Fakültesi, Adli Uzmanlık ve Mühendislik-Ulaştırma Hukuku Fakültesi ve Yarı Zamanlı Çalışmalar Fakültesi olmak üzere 7 fakülte bünyesinde 41 bölümde sunulmaktadır.

Üniversite,% 70'inden fazlası akademik derece ve unvana sahip 500'den fazla öğretmen istihdam etmektedir. İki profesör akademisyen, yedisi ilgili üye ve yedisi Devlet Rusya Mimarlık ve Yapı Bilimleri Akademisi'nin (RAASN) danışmanı, 25 öğretmen devlet Rus ve uluslararası akademilerin üyesidir. 400'ün üzerinde öğretmene çalışmalarındaki başarılarından dolayı emir ve madalya, Rusya'nın onursal unvanı, madalya, rozet ve çeşitli seviyelerde sertifika verildi.

St. Petersburg Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi misyonu, Rus inşaat mühendisleri okulunun geleneklerini ve St.Petersburg ve Rusya Federasyonu'nun benzersiz kentsel planlama ve mimari ortamını korumak ve geliştirmek, ülkenin mimari, inşaat, ulaşım alanında yenilikçi gelişimini sağlamak ve yüksek nitelikli, sosyal açıdan sorumlu uzmanların eğitimi yoluyla nüfusun yaşam kalitesini iyileştirmektir. Üniversites, modern bilimsel yöntemlere ve eğitim teknolojilerine dayanmaktadır.

Başvuru için Gerekli Evrak Listesi

 • Lise Diploması
 • Pasaport (Dönüş tarihinden itibaren 6 ay daha geçerli min. 2 yıl)
 • Lise Not Dökümü (Transkript)

Vizeden Sonra Rusya’ya Götürülecek Evrak Listesi

 • Pasaport
 • Lise Diploması orjinali (Apostilli)
 • Lise Not Dökümü orjinali (Apostilli)
 • Sağlık Raporu (Apostilli)
 • Eliza Testi HIV/AIDS (Apostilli)
 • Doğum belgesi Formül A (Apostilli)
 • 15 Adet arka tarafı beyaz Vesikalık Fotoğraf

Not:

Rusya’da ki Üniversiteler içerisinde Dil Kursu, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinde öğrenci vizesi gerekmektedir. Uzun dönem dil kursu, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için ilk olarak çıkarılacak vize 90 günlüktür.Öğrenciler okumak istediği şehir ve üniversiteye kayıt işlemleri bittikten sonra 90 günlük vize 1 yıllık vizeye çevrilir.Bu işlemin yapılması için ise, 90 günlük vizenin bitim süresinden minimum 20 iş günü öncesinde üniversitenin yabancılar departmanına ya da danışmanına bilgi vermek zorundadır. Vize uzatımına pasaportunu vermeyen öğrenci ya da öğrenciler ülkeden çıkıp girme durumu yada tekrardan davetiye alma durumunda kalabilirler.

Dip Not: Diploma ve Transkript ’lerin asılları ve bu asılların arka kısmını Valilik veya Kaymakamlıktan Apostil yaptırılması gerekmektedir.

Rusya’daki Üniversitelerin genel davetiye çıkış süreleri 21-30 iş günüdür. Davetiye çıkarmak için ilk etapta sadece pasaportunuzun ilk sayfasının taranmış hali ya da fotokopisi yeterlidir.

St. Petersburg Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Öğrenci Yurtları

St.Petersburg Devlet Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi tüm Rusya Devlet Üniversitelerindeki gibi bünyesine aldığı öğrencilerine kendine bağlı öğrenci yurtlarında konaklama imkanı tanımaktadır.

Üniversitenin öğrenci yurtları şehir merkezine yakın olup 3 istasyon mesafede bulunmaktadır. Üniversitenin öğrenci yurtları 2 yada 3 kişilik odalardan oluşup, Kamera sistemi, İnternet ve binada güvenlik görevlileri bulunmaktadır.

Kamera sistemleriyle donatılan yurtlarda aynı zamanda 24 saat boyunca çalışan güvenlik görevlileri bulunur.

 • Mimarlık
 • İnşaat
 • Ekonomi
 • İşletme
 • Mimari Çevre Tasarım
 • Şehircilik
 • İmar ve Mimari Mirasın Restorasyonu
 • Benzersiz Bina ve Yapıların İnşaatı
 • Bilgisel Analitik Sistem Güvenliği
 • Isı Enerjisi ve Tekniği
 • Elektro Enerji ve Elektro Teknik
 • Uygulamalı Mekanik
 • Çevre Mühendisliği ve Su Kullanımı
 • Arazi Yönetimi ve Envanter
 • Taşıma Teknolojisi
 • Kara Taşımacılığı ve Teknolojik Sistemleri
 • Ekonomik güvenliği
 • Hukuk
 • Ulusal Güvenliğin Yasal Yazılımı
 • Adli Tıp
 • Uygulamalı Matematik ve Enformasyon
 • Çevrecilik ve Doğacılık
 • Standardizasyon ve Metroloji
 • Kara Taşımacılığı ve Teknolojik Araçlar
 • Teknolojik Taşıma Araçları ve Kompleklerinin Kullanımı
 • Çevre Mühendisliği ve Su Kullanımı (Master)
 • Arazi Yönetimi ve Envanter (Master)
 • Taşıma Teknolojisi (Master)
 • Kara Taşımacılığı ve Teknolojik Sistemleri (Master)
 • Teknolojik Taşıma Araçları ve Kompleklerinin Kullanımı (Master)
 • Standardizasyon ve Metroloji (Master)
 • Ekonomi (Master)
 • Uygulamalı Matematik (Master)
 • Hukuk (Master)
 • İnşaat (Master)
 • Ekonomi (Master)
 • Mimarlık (Master)
 • İmar ve Mimari Mirasın Restorasyonu (Master)
 • Mimari Çevre Tasarım (Master)
 • Şehircilik (Master)
 • Uygulamalı Matematik ve Enformatik (Master)
 • Isı Enerjisi ve Tekniği (Master)
 • Elektro Enerji ve Elektro Teknik (Master)
 • Uygulamalı Mekanik (Master)

St. Petersburg Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Lisans Bölümleri

Bölümler Rusça
MİMARLIK 3950$
İNŞAAT 2150$
EKONOMİ 1500$
İŞLETME 1500$
MİMARİ ÇEVRE TASARIM 3950$
ŞEHİRCİLİK 3950$
İMAR VE MİMARİ MİRASIN RESTORASYONU 3950$
BENZERSİZ BİNA VE YAPILARIN İNŞAATI 2030$
BİLGİSEL ANALİTİK SİSTEM GÜVENLİĞİ 2000$
ISI ENERJİSİ VE TEKNİĞİ 1500$
ELEKTRO ENERJİ VE ELEKTRO TEKNİK 1500$
UYGULAMALI MEKANİK 1500$
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ VE SU KULLANIMI 1500$
ARAZİ YÖNETİMİ VE ENVANTER 2030$
TAŞIMA TEKNOLOJİSİ 1500$
KARA TAŞIMACILIĞI VE TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ 1500$
TEKNOLOJİK TAŞIMA ARAÇLARI VE KOMPLEKLERİNİN KULLANIMI 1500$
KARA TAŞIMACILIĞI VE TEKNOLOJİK ARAÇLAR 1500$
STANDARDİZASYON VE METROLOJİ 2030$
UYGULAMALI MATEMATİK VE ENFORMASYON 1500$
ÇEVRECİLİK VE DOĞACILIK 1500$
EKONOMİK GÜVENLİĞİ 2000$
HUKUK 1800$
ULUSAL GÜVENLİĞİN YASAL YAZILIMI 2000$
ADLİ TIP 2000$
Bize Ulaşın