YÖK DENKLİK

Moskova Üniversiteleri

YÖK Denklik

Rusya’da üniversite eğitimi almayı planlayan öğrencilerin en önemsediği konuların başında denklik gelmektedir. Öncelikle basit olarak denkliğin ne anlama geldiğini açıklayalım.

DENKLİK: Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

Denklikle en çok karıştırılan husus “Tanıma”dır.

TANIMA: Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece (ön lisans, lisans ve lisansüstü) vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir.

Yukarıdaki tanımlar göz önünde bulundurulduğunda “TANIMA” işleminin üniversite bazında kurumsal bir işlem olduğunu “DENKLİK” işleminin ise kişinin diploması değerlendirilerek bireysel bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Bir diplomanın Yükseköğretim Kurulunca denklik işleminin yapılmasını ön koşulu mezun olunan üniversitenin YÖK tarafından tanınması ile mümkündür. Ancak tanınan her üniversitenin mezunlarına koşulsuz denklik verileceğini söylemek mümkün değildir.

Yurt dışında eğitimini tamamlayan tüm öğrenciler denklik işlemi için Yükseköğretim Kurumuna bireysel olarak müracaat eder. YÖK müracaat sonrası dış temsilciliklerden diplomayı, öğrencinin eğitim aldığı ülkedeki kalış süresini teyit eder. Bu aşamadan geçen başvurular münferiden içerik incelemesine tabii tutulur. Son aşamada ise başvurular 4 farklı cevap verilir.

  1. DENKLİK
  2. RET
  3. Seviye Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS)
  4. Ders Tamamlama : Genellikle ders tamamlama yurt dışında uluslararası hukuk okumuş öğrencilerin karşılaştığı bir durumdur. Anayasa Hukuku, Türk Medeni Hukuku gibi derslerin tamamlanması ve daha sonra denklik işleminin gerçekleşmesi söz konusudur. Ders tamamlama işleminin gerçekleşeceği üniversite YÖK tarafından belirlenmektedir.

Başvurularda herhangi bir usulsüzlük olması durumunda YÖK tarafında ret edilir.

Rusya’da ya da yurt dışında üniversite eğitimi alan bir öğrencinin doğrudan denklik alması ya da SYBS için sınava girmesi öğrenciler için büyük önem arz etmektedir.

TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ, ECZACILIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ GİBİ UYGULAMALI BİLİMLERDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN SYBS’E DAHİL OLMADAN DOĞRUDAN DENKLİK ALABİLMELERİ İÇİN MEZUN OLDUKLARI ÜNİVERSİTELERİN YÖK TARAFINDAN KABUL GÖREN QS, TİMES GİBİ BİR ÜNİVERSİTE SIRALAMASINDA GENEL KLASMANDA İLK 1000’DE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR.

Rusya’da üniversite eğitimi için kurumumuzu tercih eden tüm öğrencilerimizi dünya üniversiteler sıralamasında ilk 1.000’de yer alan Seviye Yeterlilik Belirleme Sistemi’ne girmelerine gerek kalmayacak, doğrudan denklik alabilecekleri üniversitelere yerleştirmekteyiz.

Daha detaylı bilgi için YÖK’ün web sitesinden ilgili bölümü inceleyebilirsiniz.

https://denklik.yok.gov.tr/sikca-sorulan-sorular

Rusya’da öğrenci kabulü gerçekleştirdiğimiz üniversiteler dünya sırlamasında ilk 1000’de yer almasının yanı sıra ‘BACHELOR’ derecesine de sahiptir. Mezunlarımızın diplomaları sadece Rusya ve Türkiye’de değil tüm Avrupa ve ABD’de de denkliğe sahiptir. “Bologna Süreci”ne de dahil olan Rusya Federasyonu bununla birlikte mezunlar için prosedürleri kolaylaştırmak amacıyla hükümetler arası anlaşmalar imzalamaktadır. Şu anda, 60’tan fazla ülkeyle ilgili anlaşmalar vardır. Ayrıca, Rusya Federasyonu, Bangkok (1983) ve Lizbon (1997) tanıma sözleşmelerine taraftır.

Mezuniyet sonrası denklik işlemlerinin sorunsuz yapılabilmesi için öncelikle doğru tercih yapılması gerektiğini unutmayınız. Özellikle uygulamalı bilimleri içeren, sayısal bölüm tercihi yapan öğrenciler; tercih ettikleri üniversitelerin genel klasmanda hangi sıralamada olduğuna dikkat etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimizden konuyla ilgili sıklıkla gelen bir soruda şu olmaktadır: “Mezun olana kadar üniversitemin sıralaması değişirse denklik konusunda problem yaşanır mı ?” Hayır! YÖK gerekli incelemeleri yaparken mezun olduğunuz yıldaki sıralamaya değil kayıt olduğunuz yıldaki sıralamaya bakarak işlem yapacaktır.

29.03.2024 YÖNETMELİĞİ YÖK 

YÖK Denklik Yönetmeliği

YÖK’ten duyurulan 29 Mart 2024  tarihli yeni kararlar neticesinde; eğer yurtdışında eğitim almak istiyorsanız ve aldığınız eğitimin karşılığında Türkiye’ye geldiğinizde denklik işlemlerine başlamak istiyorsanız, aşağıda bulunan yönetmeliklere dikkat etmeniz gerekmektedir.
“Sıralamalarda ilk 400’de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000’de  olanlardan mezun olanlara YKS’ye girme şartı olmayacak”

 

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin 15.03.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin uygulamasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esasları belirleyerek yayınlandı. Belirlenen usul ve esaslara göre;

“Sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversilerden mezunlara doğrudan denklik, YKS’ye girme zorunluluğu yok”

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üç uluslarası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk proğramları dahil olmak üzere bütün proğramlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler.
Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000’de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.


İlk 1000’de olan üniversitelerin, tıp,diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvurları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.

İlk 1000’de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı zorunluluğu yerine getirme zorunluluğu var.

İlk 1000’de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programların YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkripleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacaktır.

İlk 1000’de olmayan üniversteler için başarı sıralaması aranan programların ve asgari başarı sıralamaları şöyle;
✓ Tıp ( Sayısal) – 50 bin
✓ Diş Hekimliği (Sayısal) – 80 bin

 

Runi Yurtdışı Eğitim Markasıdır © 2024. Tüm Hakları Gizlidir.

Bilgi Formu